1. etapa KOB 2024 – Uhřická

Termín společného startu: Neděle 14. dubna 2024, 11 hod. (společný start není podmínkou)

Místo startu: Jevíčko, parkoviště Penny

GPS: 49.6289669N, 16.7112325E

Délka trasy: 18,9 km

Preambule:

Byly vztyčovány jako symbol a výraz pokání za spáchaný zločin – vraždu nebo těžké ublížení na těle.
Mohou mít tvar prostého kříže, jiné na sobě nesou nápis s datem zločinu nebo jsou na nich vyobrazeny předměty, jimiž byla újma na zdraví způsobena. Smírčí kameny a kříže patří k nejstarším a nejzajímavějším památkám právního života středověkých a raně novověkých zemí Čech, Moravy i dalších míst. Byly vztyčovány jako symbol a výraz pokání za spáchaný zločin – vraždu nebo těžké ublížení na těle. Mohou mít tvar prostého kříže, jiné na sobě nesou nápis s datem zločinu nebo jsou na nich vyobrazeny předměty, jimiž byla újma na zdraví způsobena. Jsou místem zastavení a zamyšlení, byly orientačními body, byly postaveny, aby se o nich vyprávělo, aby důvod jejich zhotovení nebyl zapomenut.
Stojí u cesty, v poli či na kraji lesa, jako strážci minulosti. Lidská ruka jim dlátem a kladivem vepsala podobu a určila tvar. Mnohé z nich byly tesány v pokání, na důkaz smíru.
Mlčenliví, vydáni na pospas času. Vítr, slunce, voda a mráz brousí si o ně zuby a příběhy, které jim daly vzniknout, se stále víc propadají do zapomnění.

Popis trasy:

Etapu začínáme v Jevíčku. Po okružní ulici se napojíme na cyklotrasu 4065 směr Biskupice. Lze vidět barokní zámek, který stále čeká na návrat dřívějšího lesku. Místními komunikacemi a polními cestami se dostaneme do Zálesí. Opravdu zapomenuté místo. Po modré značce kolem památníku letců pokračujeme do Jaroměřic. I zde najdeme zámek a kostel. Po křížové cestě vystoupáme k poutnímu místu Hora Kalvarie. Na plánu stavby se pravděpodobně podílel Santini. Podrobněji na https://www.kalvariejaromerice.cz/.
Z Kalvárie lesní cestou k Podhájskému mlýnu a po silnici směr Uhřice. Na hranici obce u prvního domu se nachází smírčí kámen.
Popis slovy Z. Přibyla: Neopracovaný kámen s nezřetelným obrysem kříže. Pro laika jen šutr na louce vysoký 60 – 70 cm. Je po levé straně silnice do Jaroměřic před posledním rodinným domkem. Ve vzdálenosti 3 m od něj je vztyčen na hranolovém soklu betonový kříž.
Naproti smírčímu kameni přes silnici se nachází poslední dům před značkou konec obce. Uhřice patří k nejstarším obcím Malé Hané (300 obyvatel). Byly v majetku olomouckého kláštera Hradiště a pod názvem Vgerczy jsou známy již od roku 1078, žádné významné historické památky zde nejsou, většinou bývá zmiňována jen kaplička se zvonicí nebo památník padlých v obou světových válkách. Nejstarší památkou obce tak zůstává – s největší pravděpodobností – zdejší křížový kámen.
Z Uhřic po asfaltce k mostu nedokončené dálnice poběžíme opět po“ hitlerce“. Z mostu, který překlene silnici mezi Opatovicemi a Jevíčkem se dostaneme do cíle etapy.

Mapa:

Soubor GPX ke stáhnutí: ZDE